Pravidla rezervací

Rezervační a obchodní podmínky
platné od 1.5.2017

 

KLIENTSKÝ ÚČET, KARTA K ÚČTU, REZERVACE

·         První rezervaci nového klienta na skupinové lekce lze objednat telefonicky 728 481 157 nebo osobně na recepci SQP.

·         Pro další rezervaci na skupinové lekce je třeba mít složenou částku na klientském účtu v minimální výši objednávané služby. Kartu ke klientskému účtu obdržíte na recepci SQP. Vydání karty je zdarma. Bez karty a kreditu v minimální výši objednávané služby nelze rezervovat další služby.

·         Rezervace je možné provádět on-line, telefonicky 728 481 157 nebo osobně na recepci SQP (rezervace nelze vyřizovat mailem).

·         Rezervace doporučujeme pro skupinové lekce, squash, stolní tenis, badminton, saunu a whirlpool. Vstup do posilovny není třeba rezervovat. Rezervace není povinná, přednost však mají klienti s rezervací.

·         Založením klientského účtu souhlasíte s rezervačními a obchodními podmínkami a se zasíláním informačních e-mailů.

 

DOBITÍ KARTY (KREDITU) 

·         Kartu lze dobít dle vlastních potřeb, minimální vklad činí částka na 1 vstup rezervované služby. Z kreditu lze čerpat slevy podle výše složené částky – viz. ceník SQP.

·         Pro klienty s kartou Multisport je rezervace možná na základě složení zálohy ve výši 140 Kč (platbou v hotovosti), včetně pořízení karty SQP. (V případě, že klient chce zadat více rezervací, pak musí mít složenou zálohu: počet rezervací krát 140 Kč.)

·         Kredit není vratný. Lze jej čerpat na služby areálu SQP včetně nabídky nápojů a občerstvení na baru. Z kreditu nelze čerpat alkohol, půjčovné, sportovní zboží a servis.

·         Kredit lze dobít platbou v hotovosti, kartou nebo fakturou. Při platbě poukázkami na sport a kulturu je započítána sleva v omezené výši – viz. ceník SQP. Při platbě Benefit Plus nelze uplatnit slevu na kredit.

·         Platnost kreditu na kartě je 2 roky od jeho posledního navýšení.

·         Při ztrátě nebo poškození karty se automaticky účtuje poplatek 100 Kč za vystavení nové karty.

·         Za používání karty je zodpovědný klient. Ztrátu karty je třeba nahlásit a zablokovat na recepci SQP, aby nedošlo k nechtěnému čerpání.

·         Rezervace musí být prováděny vždy na jméno, na které je vystavena karta, ze které bude čerpáno.

·         Studentská sleva se vztahuje na studenty prezenčního studia do 26 let (po předložení platné karty ISIC nebo potvrzení o studiu).

·        

ZADÁVÁNÍ A RUŠENÍ REZERVACÍ

·         Rezervace on-line lze provádět 21 dní dopředu a nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce nebo dané služby. V případě kratší doby do začátku kontaktujte recepci SQP. Badminton lze rezervovat pouze telefonicky nebo osobně na recepci SQP.

·         Bezplatné zrušení rezervace je možné nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce nebo dané služby a to on-line, telefonicky nebo osobně na recepci SQP. Pokud potřebujete zrušit rezervaci v kratším čase, kontaktujte recepci SQP. Ranní a dopolední lekce je nutné rezervovat nebo zrušit předešlý den nejpozději do 22:00 hod.

·         Při zrušení rezervace méně než 2 hodiny před začátkem, si SQP vyhrazuje právo účtovat sankci ve výši 50% z ceny služby bez slev. V případě nezrušení rezervace si SQP vyhrazuje právo účtovat sankci ve výši 100% z ceny rezervované služby. V případě klienta s kartou Multisport propadá složená záloha v plné výši. Čerpanou částku nelze vrátit.

·         Pokud není jakákoli skupinová lekce minimálně 2 hodiny před jejím začátkem obsazena minimálně 2 klienty, vyhrazuje si SQP právo tuto lekci zrušit. Klient bude o této skutečnosti informován telefonicky nebo zasláním SMS zprávy.

·         Stálé rezervace je možné domluvit telefonicky nebo osobně na recepci SQP. Podmínkou pro zadání stálé rezervace je kredit v minimální výši 1000 Kč. Stálé rezervace jsou platné dle sezóny: září až červen a červenec až srpen. Stálé rezervace se automaticky neprodlužují, na každou novou sezónu je vždy potřeba rezervaci znovu potvrdit.

·         SQP si vyhrazuje právo 5 minut před začátkem jakékoli objednané služby obsadit neobsazenou službu platícím zákazníkem. (Pokud se zdržíte a dorazíte na rezervovanou službu později, kontaktujte prosím recepci a Vaše rezervace Vám bude podržena do Vašeho příchodu).

·         V případě zneužití rezervačního systému si SQP vyhrazuje právo na zrušení přístupu klienta do systému.

·         SQP si vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozvrh a ceník bez udání důvodů.

 

 

BEZPEČNOST A ODPOVĚDNOST

·         Klienti areálu SQP se účastní lekcí i ostatních služeb poskytovaných v areálu SQP na vlastní odpovědnost. Do posilovny mohou vstupovat osoby mladší 18ti let pouze v doprovodu osoby starší 18 tilet. Ostatní služby mohou osoby mladší 18ti let využívat se souhlasem zákonného zástupce.

·         V celém areálu je přísně zakázáno kouřit nebo jakkoli manipulovat s ohněm.

·         SQP neručí za cennosti odložené ve skřínkách a mimo ně. Cennosti si můžete uschovat v trezoru na recepci SQP.

·         SQP se zavazuje neposkytnou Vaše osobní údaje třetí osobě.

 

Děkujeme za spolupráci při objednávání Vašich služeb.