ROZVRH SKUPINOVÝCH CVIČENÍ

*Lekce trvají vždy 55 minut (zbylých 5 minut do čistého 60minutového času dle rozvrhu je určeno k přípravě na další lekci).